MINI MBA

Hvad er en Mini MBA

En Mini MBA er en helt unik mulighed for at udvide dine kompetencer som leder ved at blive bekendt med, og fortrolig med de klassiske MBA-discipliner. En af de mest prominente udbydere af Mini MBA uddannelsen har allieret sig med en af de førende kræfter inden for ledelse, nemlig professor Steen Hildebrandt. Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor i ledelse ved Copenhagen Business School og adjungeret professor i ledelse ved Aalborg Universitet.

Mini MBA uddannelsen ved Aros er udviklet sammen med Danmarks førende ekspert inden for ledelse, professor Steen Hildebrandt. Han har sørget for at indarbejde den traditionelle MBAs principper i Mini MBA uddannelsen ved Aros.

Mini MBA pensum på Dansk

Som noget helt særligt for Aros Mini MBA har Steen Hildebrandt og de andre undervisere på Mini MBA uddannelsen sammensat et pensum, så det primært består af danske tekster. Nyere forskning viser nemlig at den menneskelige hjerne lærer bedst ved at læse på modersmålet, og det selv om man er virkelig god til engelsk.

Pensum teksterne til Mini MBA uddannelsen er en god blanding af oversættelser af internationale “must-reads” og nogle af de bedste danske bøger og artikler der er tilgængelige til formålet. Derudover er der udvalgt en række valgfri ekstramaterialer blandt de engelsksprogede businessbøger, som på nuværende tidspunkt ikke er oversat til dansk.

Alle de kompetencegivende artikler og bøger, du skal læse, er naturligvis skrevet af meget anerkendte fagfolk, ledere og eksperter inden for hvert deres fag. Der er ingen artikler skrevet af studerende.

Udbyderen af denne Mini MBA mener, at den vigtigste faktor i dit valg af hvilken mini MBA du vælger, bør ligge i, om der er dygtige undervisere og et godt pensum. Det er nemlig de to vigtigste faktorer, der i højeste grad afgør kvaliteten af din indlæring.

Hvad får DU ud af en Mini MBA?

  1. På Mini MBA lederuddannelsen tilegner du dig et solidt praktisk og teoretisk solidt fundament for dine egenskaber som fremtidig leder, og som du kan trække på under hele din videre karriere.
  2. Du får papir på, at du har gennemført en meget anerkendt lederuddannelse i de klassiske MBA-fag, designet og blåstemplet af nogle af landets allerhøjst respekterede eksperter, herunder bl.a. professor i ledelse Steen Hildebrandt.
  3. Du bliver opdateret med noget af den nyeste viden inden for ledelse. Du får efter lederuddannelsen adgang til foredrag og masterclasses med nogle af landets førende erhvervsledere og eksperter.

Hvad får din arbejdsgiver ud af DIN Mini MBA?

  1. Din virksomhed får en kompetent leder tilbage, efter endt Mini MBA uddannelse, der vil have et bredt fundament at stå på i sit lederskab, og du vil have bedre og mere effektive metoder til at kunne håndtere virksomhedens eller organisationens udfordringer på kort og lang sigt.
  2. Du vil med din nye viden, som Mini MBA´er om innovative processer, disruption og forandringsledelse blive en ekstrem stærk sparringspartner for ledelsen i virksomheden i forhold til at indtage nye positioner.
  3. Efter endt Mini MBA uddannelse, vil arbejdsmiljøet i din afdeling få en enorm vitaminindsprøjtning gennem dine nye lederegenskaber og teamledelsesværktøjer.

Fagligt stærkt pensum

Tekst kommer her


Mini MBA Modul 1

Tekst kommer her

Mini MBA Modul 2

Tekst kommer her

Mini MBA Modul 3

Tekst kommer her

Mini MBA Modul 4

Tekst kommer her

Mini MBA Modul 5

Tekst kommer her

Mini MBA Modul 6

Tekst kommer her


Undervisere på Mini MBA Uddannelsen

Tekst kommer her


Om underviserne på Mini MBA:

Professor Steen Hildebrandt

Mini MBA Steen HildebrandtSteen Hildebrandt, Ph.D., er professor i organisations- og ledelsesteori på Aarhus Universitet og adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet. Han har skrevet og bidraget til flere hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold og er en ivrig debattør om emner inden for disse områder. Steen er medstifter af, bestyrelsesformand og partner i rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi A/S og tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd. Han er uddannet cand. merc. (1968) i erhvervsøkonomi, operationsanalyse og organisation. Ph.D. (1976) på en afhandling om implementering af styringsmodeller. Læs mere om Steen på steenhildebrandt.dk

Henrik Ørholst

xxx

Mie Krog

xxx

Ulrik Hjorth

xxx

Lars Frisk Rossen

xxx

Kresten Schultz Jørgensen

xxx

Claus Fadum Nissen

xxx